Trwa ładowanie...

Notowania

PKOBP: strona spółki
27.05.2020, 15:27

PKO Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Raport bieżący nr 20/2020 – Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza Banku 27 maja 2020r. podjęła uchwały powołujące na następujące stanowiska w Zarządzie Banku: 1) Pana Zbigniewa Jagiełłę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, 2) Pana Rafała Antczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 3) Pana Rafała Kozłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 4) Pana Maksa Kraczkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 5) Pana Mieczysława Króla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 6) Pana Adama Marciniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 7) Pana Piotra Mazura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 8) Pana Jakuba Papierskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, 9) Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane na wskazane stanowiska w Zarządzie Banku, na kolejną wspólną kadencję Zarządu Banku, rozpoczynającą się z dniem 3 lipca 2020 r. W załączeniu Bank przekazuje informacje o powołanych członkach Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Załączniki

Inne komunikaty