Trwa ładowanie...
bDzEFUSt

Notowania

NEPTIS: strona spółki
27.05.2020, 22:32

YAN Wpływ decyzji o przyznaniu subwencji finansowej

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie 1.382.027,00 zł (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych 00/100) oraz otrzymaniu środków z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu rządowego, mającego na celu udzielić wsparcia przedsiębiorcom w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Zgodnie z regulaminem programu oraz umową Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę określonych warunków.

Inne komunikaty

bDzEFUTb