Trwa ładowanie...

Notowania

ADIUVO: strona spółki
28.05.2020, 13:03

ADV Dopuszczenie produktu medycznego do sprzedaży na rynku europejskim

W nawiązaniu do informacji ujawnionych w raporcie okresowych za III kwartał 2019 r. w zakresie produktu FixNip, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. późnym wieczorem powziął informację o dopuszczeniu do obrotu na rynku Unii Europejskiej produktu spółki FixNip [spółka portfelowa funduszu Joint Polish Investment Fund C.V.].
Dopuszczenie produktu FixNip do obrotu na rynku Unii Europejskiej potwierdza spełnienie przez ten produkt wymagań unijnych [co oznacza m.in. otrzymanie znaku „CE” - Conformité Européenne, co oznacza: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej] i tym samym umożliwia działania sprzedażowe produktu w Europie, które FixNip zamierza podjąć. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią ww. raportu okresowego rozmowy z przedstawicielami branży o potencjalnej inwestycji w FixNip pozostają w toku. Spółka FixNip zajmuje się rozwojem implantu sutka o fizjologicznym kształcie wzmocnionym szkieletem nitinolowym. Emitent przypomina, że poprzez jednostkę zależną – Adiuvo Management wywiera znaczący wpływ na JPIF.

Inne komunikaty