Trwa ładowanie...
bDoxwBat

Notowania

BIOGENED: strona spółki
28.05.2020, 21:08

BGD Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28.05.2020 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za jedenasty okres odsetkowy w łącznej kwocie 74.100,00 złotych. Płatność została wykonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDoxwBbb