Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Zmiana miejsca obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 7 maja 2020 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje o zmianie miejsca obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie w Hotelu CONRAD przy ul. Josepha Conrada 29, w dniu 3 czerwca 2020 roku o godzinie 10.30.
Zmiana miejsca obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podyktowana jest potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków odbycia Zgromadzenia w związku ze stanem epidemii. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że nie ma możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przewidziana jest natomiast transmisja obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta https://mercatormedical.eu/relacje-inwestorskie/mercator-medical/wza. Pełna treść skorygowanego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzonego zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty