Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A.
Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 567.000 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji. Cena ustalona przez Zarząd Emitenta wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty