Trwa ładowanie...
bDyJaHCd

Notowania

KPI Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 opublikowanego w dniu 29 maja 2020 roku, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r. Korekty dokonano w dokumencie: „Ogłoszenie o zwołaniu WZA i dotyczy punktu: Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Załączniki

Inne komunikaty

bDyJaHCL