Trwa ładowanie...
bDAHgWxx

Notowania

KPI Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI 37/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku informuje, że w dniu 05 czerwca 2020 roku Spółka podpisała z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, o/korporacyjny Lodź, nr KRS: 00000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 0012545524-00291 (dalej: "Bank”) aneks o przedłużeniu o 12 miesięcy finansowania do Umowy o kredyt odnawialny z dnia 06 lipca 2018 roku (dalej: Umowa).
Zgodnie z zapisami ww. aneksu kwota finansowania nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) pozostałe warunki również nie uległy zmianie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność w aktualnej ogólnej sytuacji gospodarczej i pozytywną ocenę zdolności kredytowej Spółki oraz jej możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta, oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bDAHgWyf