Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Informacja o podpisaniu umowy na pozyskanie funduszy przez Spółkę

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na pozyskanie funduszy z dnia 3 czerwca 2020 r. („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Blom Asset Management AB z siedzibą w Szwecji („BAM”).
Dzięki podpisaniu przez Emitenta umowy, Spółka pozyska usługi doradcze oraz otrzyma wsparcie BAM w zakresie przygotowywania i przeprowadzania kampanii pozyskania funduszy na rzecz Spółki i jej spółek portfelowych z wartością docelową w wysokości 2 mln EUR („Transakcja”). Zgodnie z niniejszą Umową BAM sporządzi dokumentację dla inwestorów (Memorandum Informacyjne w wersji dla inwestorów), jak również będzie odpowiedzialny za kontakt z inwestorami. Zgodnie z zapisami w Umowie, BAM otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 500 000 SEK. Prace rozpoczną się z chwilą zapłaty przez Spółkę na rzecz BAM kwoty w wysokości 300 000 SEK. Pozostała część stałego wynagrodzenia w wysokości 200 000 SEK zostanie wypłacone na rzecz BAM po zakończeniu pierwszej Transakcji. BAM otrzyma również Success Fee w wysokości 15% wartości transakcji. Obie strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony.

Inne komunikaty