Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Zmiana ceny oraz wydłużenie terminu przyjmowania ofert w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w ślad za raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w przedmiocie ogłoszenia Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A. („Zaproszenie”) informuje o zmianie ceny zakupu z 50,00 zł na 54,00 zł za jedna akcję oraz o wydłużeniu terminu na składanie ofert sprzedaży akcji do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 17:00.
W pozostałym zakresie, w tym w zakresie daty zawarcia oraz rozliczenia transakcji, Zaproszenie nie ulega zmianie. Oferty sprzedaży dotychczas złożone przy cenie sprzedaży 50,00 zł za jedną akcję zostaną zrealizowane z uwzględnieniem aktualizacji Zaproszenia, tj. po cenie 54,00 zł za akcję. Pełna treść jednolita zaktualizowanego Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako podmiotu pośredniczącego.

Załączniki

Inne komunikaty