Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Zawarcie istotnych umów – nabycie udziałów PU Group Ltd

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 r. do siedziby Emitenta wpłynęły obustronnie podpisane umowy dotyczące nabycia udziałów zawarte dnia 9 czerwca 2020 r. z 2 osobami fizycznymi, na mocy, których Emitent nabył łącznie 50 udziałów spółki PU Group Ltd za łączną kwotę 285 000,00 zł.
Po powyższych transakcjach Emitent posiada 887 udziałów PU Group, stanowiących 44,7% kapitału zakładowego i udziału w jej głosach. Emitent zamierza dalej sukcesywnie zwiększać zaangażowanie w PU Group. PU Group Ltd jest jednym z najszybciej rozwijających się fintechów w Polsce. Głównym celem firmy jest zapewnienie najkorzystniejszych usług przekazów pieniężnych, z optymalnymi wysokościami prowizji, natychmiastową realizacją oraz przejrzystymi kursami walut.

Inne komunikaty