Trwa ładowanie...
bDIRpXmd

Notowania

ARTERIA: strona spółki
9.06.2020, 22:52

ARR Zmiana terminu publikacji raportowych okresowych

W związku z raportem nr 12/2020 w sprawie przesunięcia terminów publikacji okresowych tj. jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz kwartalnego raportu za I kwartał 2020 roku, Zarząd Arteria S.A. informuje, iż działając w porozumieniu z audytorem postanowił o zmianie terminu ich publikacji, który wyznacza na dzień 30 czerwca 2020 roku.
Decyzję Zarządu Arteria S.A. umożliwiają uprawnienia wprowadzone na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622). Decyzja o zmianie terminów publikacji wynika z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19 w województwie śląskim gdzie wymagane jest obecnie ścisłe przestrzeganie ograniczeń i procedur związanych z ochroną zdrowia osób zaangażowanych w proces badania, w szczególności zespołu księgowego po stronie Emitenta, co wydłuża proces przygotowania i wymiany dokumentów z uwagi na prace prowadzone w modelu zdalnym.

Inne komunikaty

bDIRpXmL