Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
10.06.2020, 6:42

MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r Emitent podpisał umowę z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: "Synthos") na wykonanie usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów ziemi zawierających rtęć o kodzie 170503* w szacowanej ilości 11 000 ton.
Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 5,962 mln zł netto. Zgodnie z zapisami Umowy Emitent zobowiązany jest do zagospodarowania 100% odpadów będących jej przedmiotem w procesie odzysku R5 w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi lub w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem Umowy Synthos zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w Umowie tj. 542 zł netto i faktycznie odebranej ilości odpadów. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na wrzesień 2020 roku. Umowa przewiduje okres realizacji umowy na 4 miesiące.

Inne komunikaty