Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2019 z dnia 9 września 2019 r., informuje, iż dnia 9 czerwca 2020 r., Emitent zawarł aneks do umowy z dnia 26 sierpnia 2019 r., która została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką PU Group Limited Company z siedzibą w Londynie.
Ww. aneks do umowy umożliwi Spółce skorzystanie z opcji kupna i nabycie kolejnych 20% udziałów spółki PU Group Ltd poprzez dwie nowe emisje akcji skierowane wyłącznie do Emitenta. Poprzez każdą z emisji Emitent pozyska po 10% udziałów PU Group Ltd. Opcja zostanie wykonana w drodze nowych emisji: • w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszego aneksu (pierwsza emisja akcji), • w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego aneksu (druga emisja akcji). Każda z emisji obejmie 1 000 000 zł płatne w całości lub w ratach w trzymiesięcznym okresie opcji – w przypadku pierwszej emisji, oraz w dwunastomiesięcznym okresie opcji – w przypadku drugiej emisji.

Inne komunikaty