Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
15.06.2020, 16:18

MBR Wypłata dywidendy z zysku za 2019 rok

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 36 007 071,25 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 25/100), co stanowi 10,25 zł na 1 akcję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: 1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 22 czerwca 2020 roku, 2. termin wypłaty dywidendy (dzień W) – na 29 czerwca 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w liczbie 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Inne komunikaty