Trwa ładowanie...
bEhgMyaJ

Notowania

COPERNIC: strona spółki
15.06.2020, 17:49

CRS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2020 r.:
1. Marek Witkowski - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 261.510 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 44,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2019 r. oraz stanowiło 24,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Marcin Billewicz - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 217.441 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 37,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 r. oraz stanowiło 20,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 3. Certus Development Sp. z o.o. SKA - posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2020 r. oraz stanowiło 10,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 587.671 sztuk akcji Spółki, stanowiących 587.671 głosów w Spółce, co stanowiło 54,05 % ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

Inne komunikaty

bEhgMybr