Trwa ładowanie...
bDnocyVx

Notowania

BLUETAX: strona spółki
16.06.2020, 14:40

BTG Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.

Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, iż 15 maja 2020 r. do Spółki wpłynęła koreta i uzupełnienie zawiadomienia od Pana Przemysława Kroczyńskiego o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów Blue Tax Group S.A. poniżej progu 5%, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2020 z 3 czerwca 2020 r.
Zawiadomienie uzupełnia informację, że przed zdarzeniem (do 27 lutego 2020 r.) Przemysław Kroczyński posiadał 8.000.000 akcji spółki Blue Tax Group S.A., co stanowiło 5,71% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,84% udziału w ogólnej liczbie głosów. W okresie od 28 lutego 2020 r. do 3 czerwca 2020 r. Przemysław Kroczyński zbył akcje Blue Tax Group S.A. Obecnie nie posiada już żadnych akcji Blue Tax Group S.A., a w konsekwencji nie posiada prawa głosów.

Inne komunikaty

bDnocyWf