Trwa ładowanie...

Notowania

INTERBUD: strona spółki
18.06.2020, 15:59

ITB Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie m.in. zawarcia przez INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka)ze spółką zależną Interbud - Apartments sp. z o.o. (Spółka Zależna) umowy sprzedaży działki położonej w Lublinie na osiedlu Felin o powierzchni ok. 3 tys. m2 (Nieruchomość) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. Spółka Zależna zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Nabywca) przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości za cenę ok. 0,45 mln zł netto tj. 0,56 mln zł brutto.
Na Nieruchomości ustanowiona jest hipoteka przymusowa do sumy 0,25 mln zł jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zabezpieczenia części dochodzonego roszczenia od Spółki, przy czym aktualnie toczy się postępowanie sądowe w przedmiocie wykreślenia tej hipoteki. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia prawomocnego wykreślenia ww. hipoteki lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Nabywca do dnia 19 czerwca 2020 r. ma wpłacić 30 tys. zł tytułem zadatku, a płatność reszty z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rzecz Spółki Zależnej nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Emitent informuje, iż Nabywca jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty