Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Zawarcie umów konwersji pożyczek

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o zawarciu umów konwersji pożyczek zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę 9 702 000,00 zł z 15 osobami fizycznymi, pochodzącymi ze Szwecji oraz z 10 osobami prawnymi, z siedzibą w Szwecji.
Pożyczki zostaną skonwertowane na akcje Emitenta po cenie jednostkowej: - 1/3 kwoty po 1,25 zł, - 1/3 kwoty po 1,65 zł, - 1/3 kwoty po 2,00 zł. Łączna liczba akcji wyniesie 6 164 200. Podpisane umowy zakładają 6 miesięczny okres na przeprowadzenie konwersji pożyczek na akcje Spółki. W celu realizacji postanowienia o konwersji, Emitent zamierza niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmie podjęcie uchwały w sprawie dokonania emisji akcji na potrzeby konwersji. W ocenie Emitenta powyższe w sposób istotny poprawi sytuację finansową Spółki.

Inne komunikaty