Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
22.06.2020, 17:31

ARH Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Archicom S.A. (‘Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 roku wpłynęło do Spółki pismo zawierające informację o rezygnacji Pana Rafała Jarodzkiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Archicom S.A. ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2020 roku.
Jako przyczynę rezygnacji Pan Rafał Jarodzki wskazał zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty