Trwa ładowanie...
bDJmBmmt

Notowania

EKOBOX: strona spółki
22.06.2020, 18:20

EBX Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 22.06.2020 r

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 22.06.2020 r.
Kamil Suchański: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 40 000 000. Udział w ogólnej liczbie głosów – 74,70%. Udział w liczbie głosów na WZA – 74,70 %. Jerzy Suchański: Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA – 10 000 000. Udział w ogólnej liczbie głosów - 18,67 % .Udział w liczbie głosów na WZA – 18,67 %.

Inne komunikaty

bDJmBmnb