Trwa ładowanie...

Notowania

ARH Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki Archicom S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 27 maja 2020 r. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatury Pana Rafała Jarodzkiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura Pana Rafała Jarodzkiego została zgłoszona przez akcjonariusza Spółki – DKR Invest spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Pan Rafał Jarodzki jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytetu SWPS oraz ICAN. Rozpoczął karierę zawodową w 1989 roku jako architekt wnętrz w firmie Gianna Design w Kanadzie. Od 1991 roku pracował jako doradca podatkowy w H&R Block, a od 1992 roku jako księgowy w Sun Chemical Limited. W latach 1991-1993 prowadził też własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Współzałożyciel i wieloletni Członek Zarządu Spółki, z Grupą związany od 1993 roku. Szczegółowy życiorys Pana Rafała Jarodzkiego zawierający opis wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pan Rafał Jarodzki wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Rafał Jarodzki oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty