Trwa ładowanie...

Notowania

ZUE: strona spółki
24.06.2020, 21:03

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. Spółka powzięła informację o wyborze złożonej przez Spółkę oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w stacjach Munina i Żurawica w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – Granica Państwa.”.
W aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. największą ilość punktów uzyskał inny oferent. Oferta Spółki została wybrana w przedmiotowym przetargu jako najkorzystniejsza z ofert, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 23,4 mln zł. Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 28,8 mln zł. Termin realizacji zadania: 670 dni od dnia zawarcia umowy. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty