Trwa ładowanie...

Notowania

SUWARY: strona spółki
25.06.2020, 15:21

SUW Sprostowanie RB 28_2020 oraz RB 29_2020

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raport bieżącego RB_28_2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz RB 29/2020 sprostowania RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu informuję, iż Rada Nadzorcza w drodze głosowania pisemnego nie podjęła uchwały o odwołaniu Pana Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze względu na zmianę treści uchwały nr 17/2020 w trakcie głosowania nad nią.
W dniu dzisiejszym został dostarczony do Spółki ostatni głos członka Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały nr 17/2020 upoważniającej Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wypowiedzenia Wojciechowi Gielnikowi umowy z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz określenia zasad świadczenia usług w trakcie okresu wypowiedzenia. Niniejszym Spółka prostuje treść raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 29/2020 którego prawidłowa treść brzmi: Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwał nr 17/2020 Rady Nadzorczej upoważniająca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wypowiedzenia Wojciechowi Gielnikowi umowy z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz określenia zasad świadczenia usług w trakcie okresu wypowiedzenia.

Inne komunikaty