Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
25.06.2020, 15:52

ARH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 25 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ"), które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku byli:
1. DKR Investment Spółka z o.o. • Przysługująca liczba głosów - 20.442.003 (z 14 234 501 akcji) • Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 72,81 % • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 63,98 % 2. DKR Invest Spółka Akcyjna • Przysługująca liczba głosów - 4.843.950 (z 4 843 950 akcji) • Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 17,25 % • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 15,16 % 3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva SANTANDER • Przysługująca liczba głosów - 2.787.000 (z 2 787 000 akcji) • Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 9,93 % • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,72 %

Inne komunikaty