Trwa ładowanie...
bDUqeEDF

Notowania

EC2: strona spółki
25.06.2020, 16:30

EC2 Podpisanie umowy ramowej

Zarząd EC2 S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 25 czerwca br. z Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. („Pentacomp”, „Zamawiający”) umowy ramowej na świadczenie przez Emitenta usługi wsparcia przy budowie i wdrażaniu rozwiązania informatycznego nowego Systemu Obsługi Importu Docelowego na rzecz Centrum e-Zdrowia („Umowa”).
Zgodnie z podpisaną Umową Emitent zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług informatycznych na podstawie pisemnych Zamówień, w których określony zostanie szczegółowy przedmiot oraz pracochłonność. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym kary umowne, czy prawo odstąpienia od Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.Szacowana wartość Umowy wynosi 530 868,00 (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem ) zł brutto. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie Art. 7 Rozporządzenia MAR ze względu na jej znaczenie dla wyników finansowych Emitenta.

Inne komunikaty

bDUqeEEn