Trwa ładowanie...
bDTkeoWJ

Notowania

ITL Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 03.06.2020 r., Zarząd Spółki InteliWise S.A. („Spółka", „Emitent”) ogłasza o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2020 r. na godzinę 13:30 w Warszawie w przy ul. Mokotowskiej 1, w budynku Zebra Tower, 12 piętro, Sala Odlotów ("Zgromadzenie").
Emitent informuje, że odwołanie Zgromadzenia nastąpiło na skutek braku zarejestrowanych w wymaganym terminie Akcjonariuszy do udziału w Zgromadzeniu. Wobec powyższego Emitent niezwłocznie podejmie czynności celem ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a ogłoszenie o jego zwołaniu zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Inne komunikaty

bDTkeoXr