Trwa ładowanie...

Notowania

SOHODEV: strona spółki
26.06.2020, 14:48

SHD Odpowiedź Emitenta na wynik kontroli celno-skarbowej.

Zarząd spółki Soho Development S.A. („Emitent”) informuje o dalszym toku kontroli podatkowej. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020 o otrzymaniu wyników kontroli podatkowej, prowadzonej przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku („Organ”), który dotyczył rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez spółkę Soho Factory Sp. z o.o., której następcą prawnym jest Emitent.
Emitent informuje, że zgodnie z rekomendacją doradców podatkowych nie ma podstaw do uwzględnienia wyników kontroli podatkowej, a tym samym do złożenia korekty deklaracji podatkowej za 2014 r. W wyniku czego pełnomocnik Emitenta złożył stanowisko strony kontrolowanej, gdzie wykazał iż Organ w sposób błędny ocenił materiał dowodowy i dokonał ustaleń faktycznych. Pomimo odmiennego stanowiska, z uwagi na istotę sprawy oraz skutki prawnopodatkowe, Emitent zobowiązuje się współdziałać z Organem w celu jak najszybszego rozpoznania sprawy, nie wykluczając jednocześnie podjęcia wszelkich środków odwoławczych. O dalszym toku kontroli podatkowej Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Inne komunikaty