Trwa ładowanie...

Notowania

ORZBIALY: strona spółki
26.06.2020, 14:59

OBL Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 26.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. nowej kadencji w osobach:
1. Michał Hulbój, 2. Iwona Jakubowska, 3. Michał Mielniczuk, 4. Tomasz Sankowski 5. Adam Zdrojewski. Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. X kadencji. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej XI kadencji Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 5

Załączniki

Inne komunikaty