Trwa ładowanie...

Notowania

PBF Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2020r. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Duet sp. z o.o. w Sanoku. Do wniosku został dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Inne komunikaty