Trwa ładowanie...

Notowania

UNIFIED: strona spółki
29.06.2020, 20:01

UFC Zawiadomienie o nabyciu akcji Unified Factory S.A.

Zarząd Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Marcin Woźniaka, Członka Zarządu Pana Konrada Siwka oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Dąbrowy [osoby pełniące obowiązki zarządcze i nadzorcze w Unified Factory S.A.] powiadomienia o transakcjach w obrocie pozasesyjnym zakupu akcji Unified Factory S.A., którego treść stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Zgłoszone transakcje są zgodne z postanowieniami układu przyjętego przez Spółkę w przyśpieszonym postępowaniu układowym, które uprawomocniło się 16 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty