Trwa ładowanie...

Notowania

ELKOP: strona spółki
29.06.2020, 20:08

EKP Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu spółki za pierwszy kwartał 2020 rok

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku.
Korekta sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2020 roku jest konsekwencją korekty sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok opublikowanego w dniu 24 czerwca 2020 roku, a informacje o zakresie danych podlegających korekcie ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok opublikowane zostały raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 24.06.2020 roku. Dane finansowe sprawozdania za pierwszy kwartał 2020 roku, które uległy zmianie zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty