Trwa ładowanie...

Notowania

PEKABEX: strona spółki
29.06.2020, 20:27

PBX Powzięcie informacji o unieważnieniu przetargu

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 23-06-2020 r. dotyczącego złożenia przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”, w którym zamawiającym jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o unieważnieniu ww. przetargu. Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Inne komunikaty