Trwa ładowanie...

Notowania

CBD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2020 roku.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29.06.2020 roku po przerwie zarządzonej w dniu 15.06.2020:
1/ Dariusz Cisak - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1406553 - udział w głosach na WZ – 20,43% - udział w ogólnej liczbie głosów – 7,33% 2/ Hemp & Wood S.A. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1453200 - udział w głosach na WZ – 21,11% - udział w ogólnej liczbie głosów – 7,57% 3/ Haprin sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1264975 - udział w głosach na WZ – 18,38% - udział w ogólnej liczbie głosów – 6,59% 4/ Robert Dębiński - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 400000 - udział w głosach na WZ – 5,81% - udział w ogólnej liczbie głosów – 2,08% 5/ Tomasz Swadkowski - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1500000 - udział w głosach na WZ – 21,79% - udział w ogólnej liczbie głosów – 7,81% 6/ Aspesi Investments Limited - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 400000 - udział w głosach na WZ – 5,81% - udział w ogólnej liczbie głosów – 2,08%.

Inne komunikaty