Trwa ładowanie...

Notowania

ASMGROUP: strona spółki
29.06.2020, 20:56

ASM Powody zmiany terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.

Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] zgodnie ze stanowiskiem ESMA zamieszczonym na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 [dalej: „Raport roczny”] na dzień 22 czerwca 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku na dzień 29 lipca 2020 roku przekazane w dniu 24 kwietnia 2020 roku raportem nr 5/2020 oraz kolejna zmiana terminu przekazania Raportu rocznego na dzień 30 czerwca 2020 roku przekazana w dniu 15 czerwca 2020 roku raportem nr 6/2020 wynikały z przyczyn organizacyjnych i utrudnień w terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wywołanych wprowadzaniem w Polsce stanu epidemii.

Inne komunikaty