Trwa ładowanie...

Notowania

PLAYWAY: strona spółki
29.06.2020, 23:11

PLW Wypłata dywidendy przez spółkę zależną

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Frozen District Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Frozen District”, „Spółka”) podjęło uchwałę o podziale zysku Frozen District za 2019r.
Zgodnie z ww. uchwałą cały zysk za 2019 r. w kwocie 18,923 mln zł postanowiono podzielić w następujący sposób: a) część zysku w kwocie 4,923 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy; b) część zysku w kwocie 14 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy wspólnikom Spółki odpowiednio w stosunku do ich udziałów w Spółce. Kwota dywidendy przypadająca na rzecz PlayWay S.A. wynosi 11,2 mln zł. Frozen District jest twórcą i wydawcą gry House Flipper.

Inne komunikaty