Trwa ładowanie...

Notowania

PEM Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Temat: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w załączniku. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty