Trwa ładowanie...

Notowania

TRR Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Termo-Rex SA z Domem Maklerskim BDM SA .

Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia, iż z dniem 30 czerwca 2020 roku na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę w sprawie pełnienia funkcji animatora przez Dom Maklerski Copernicus Securities SA.
Od dnia 1 lipca 2020 roku Spółka powierzyła pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta Domowi Maklerskiemu BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Inne komunikaty