Trwa ładowanie...

Notowania

VARSAV: strona spółki
30.06.2020, 17:40

VAR Zmiana stanu posiadania

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała od Varido Investment Ltd („Akcjonariusz”) zawiadomienie na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623;) o pośredniej zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty