Trwa ładowanie...

Notowania

MIRBUD: strona spółki
30.06.2020, 18:00

MRB Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku:
1. JERZY MIRGOS Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 41.037.453 % udział w liczbie głosów na ZWZA – 78,52% % udział w ogólnej liczbie głosów – 44,73% 2. NATIONALE NEDERLANDEN Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji – 10.281.000 % udział w liczbie głosów na ZWZA – 19,67% % udział w ogólnej liczbie głosów – 11,21%

Inne komunikaty