Trwa ładowanie...

Notowania

IMS: strona spółki
30.06.2020, 18:03

IMS Powołanie nowego członka Zarządu

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki 30 czerwca 2020 roku powołała z dniem 1 lipca 2020 roku Pana Piotra Kabaja w skład Zarządu Spółki, na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Pan Piotr Kabaj odpowiedzialny będzie w Spółce za kontent muzyczny. Powołanie Pana Kabaja w skład Zarządu Emitenta ma na celu zintensyfikować proces komercjalizacji baz muzycznych powstających w spółce zależnej Emitenta - Closer Music Sp. z o.o., gdzie Piotr Kabaj pełni od sierpnia 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu.
Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska wraz z wymaganymi przepisami oświadczeniami Pana Piotra Kabaja znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki: http://imssensory.com/relacje-inwestorskie/zarzad-ir/. Podstawa prawna szczegółowa: §5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty