Trwa ładowanie...

Notowania

NCT Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.

Zarząd NORTH COAST Spółka Akcyjna (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka") informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku funkcję animatora Emitenta oraz animatora rynku na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, dzień 30 czerwca 2020 r. jest ostatnim dniem pełnienia funkcji animatora Emitenta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Inne komunikaty