Trwa ładowanie...

Notowania

ADIUVO: strona spółki
1.07.2020, 10:29

ADV Informacja nt. raportów rocznych opublikowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Działając na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent] informuje, że opublikowane w dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach nocnych Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na problemy techniczne nie zawierało podpisu elektronicznego, wobec czego w dniu dzisiejszym nastąpi ponowna publikacja raportów rocznych z podpisanym elektronicznie ww. sprawozdaniem oraz pozostałymi elementami raportów rocznych opublikowanymi w dniu wczorajszym. Jedocześnie Emitent informuje, że dokonane uzupełninie podpisów nie ma wpływu na wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w opublikowanych raportach rocznych.

Inne komunikaty