Trwa ładowanie...
bCZqseaJ

Notowania

PBF Zmiany w składzie zarządu

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Krzysztofa Lebiediewa na członka Rady Nadzorczej. Informacje wymagane przepisami § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowią załącznik do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bCZqsebr