Trwa ładowanie...

Notowania

PBF Zmiany w składzie zarządu

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, "Emitent") , podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2020r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Dariusza Blicharza. Oświadczenie Rady Nadzorczej w związku z odwołaniem Pana Dariusza Blicharza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Na nowego Prezesa Zarządu Spółki został powołany Pan Paweł Małolepszy. Informacje wymagane przepisami § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowią załącznik nr 2 do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty