Trwa ładowanie...

Notowania

PBF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse S.A. w dniu 30.06.2020r.

Zarząd PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku dalej: "Spółka", „Emitent”, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu, do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2020r.
Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-08-03
PBF Wybór biegłego rewidenta
0,39
0,00
2020-07-10
PBF Korekta raportu bieżącego nr 31/2020/07
0,35
-13,14
2020-07-09
PBF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
0,35
0,00
2020-07-03
PBF Korekta tematu raportu bieżącego nr 27/2020/07
0,35
0,00
2020-07-03
PBF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBS Finanse S.A. w dniu 30.06.2020r.
0,35
0,00
2020-07-01
PBF Zmiany w składzie zarządu
0,35
0,00
2020-07-01
PBF Zmiany w składzie zarządu
0,35
0,00
2020-06-29
PBF QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,40
-2,50
2020-06-29
PBF Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej
0,40
-2,50
2020-06-26
PBF Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej
0,40
0,00