Trwa ładowanie...

Notowania

DINOPL: strona spółki
3.07.2020, 10:42

DNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dino Polska S.A. w dniu 02 lipca 2020 r.

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 lipca 2020 r. („ZWZ”) dysponowali łącznie 70 129 243 głosami. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ był pan Tomasz Biernacki posiadający 50 000 000 głosów, co stanowiło 71,30% liczby głosów na ZWZ oraz 51,00% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty