Trwa ładowanie...

Notowania

REDAN: strona spółki
3.07.2020, 11:42

RDN Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC

Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że otrzymał podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (spółkę zależną od Redan) (dalej "Kredytobiorcy"), a bankiem HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (poprzednio: HSBC Bank Polska SA) (dalej „Bank”).
Na podstawie zawartego aneksu, strony przedłużyły warunki obecnej umowy do dnia 31 lipca 2020 r. Emitent informuje, że wystąpił do Banku z wnioskiem o wydłużenie przyznanego finansowania do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz ocenia, że w lipcu br. Bank podejmie decyzję kredytową i strony zawrą odpowiednie dokumenty potwierdzające zmienione warunki finansowania.

Inne komunikaty