Trwa ładowanie...

Notowania

HELIO: strona spółki
3.07.2020, 12:19

HEL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 3 lipca 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty