Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2020

Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 z dnia 03.07.2020 r. – Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej.
Przyczyną opublikowania korekty raportu jest zidentyfikowanie błędnej treści zawiadomienia. Emitent wskazuje, iż dokonał zmiany zawiadomienia. Treść raportu pozostaje bez zmian. Pełna treść zawiadomienia po zmianie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty